Zbiorniki na wodę, ścieki i materiały sypkie

 

Zbiorniki okrągłe o średnicy wew. 2,25m i pojemnościach od 5m³ do 12,5m³.

Zbiorniki wykorzystywane jako zbiorniki na ścieki, gnojówkę gnojowicę, do magazynowania wód opadowych, studnie wodomierzowe itp.

 

Zbiorniki okrągłe monolityczne o średnicy 2 i 3m.

Zbiorniki wykorzystywane jako zbiorniki na ścieki, gnojówkę gnojowicę oraz jako zbiorniki do montażu przydomowych oczyszczalni ścieków.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zbiorniki okrągłe dwupołówke o średnicy 4;5;6m i pojemnościach od  25m³ do 160m³

Do zastosowania jako zbiorniki na wodę, ścieki, jako zbiorniki przepompowni, podczyszczalni lub inne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zbiorniki okrągłe łupinowe o średnicach od 7m do 20m i pojemnościach od 70m³ do 2000m³.

Wykorzystywane jako zbiorniki dla stacji uzdatniania wody, zbiornik ppoż., retencyjne, do gromadzenia ścieków, gnojówki lub gnojowicy i inne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zbiorniki łupinowe okrągłe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zbiorniki produkowane w wersji odkrytej lub zakrytej.

Zbiorniki mogą być wykonane w wysokościach od 1,5m do wysokości maksymalnej wg tabeli co 0,5m. Maksymalna wysokość prefabrykatów wynosi 3m.

Przeznaczenie:

Zbiorniki można wykorzystywać jako:

 • zbiorniki wody pitnej
 • zbiorniki retencyjne
 • zbiorniki przeciwpożarowe
 • zbiorniki na ścieki
 • inne przeznaczone

Budowa

Zbiornik składa się z łupin obwodowych płaszcza, może być wykonywany jako zakryty lub otwarty. W przypadku zbiornika zakrytego strop składa się z elementów stropowych podpartych na studni wewnętrznej.
Wykorzystywane w rolnictwie, przy budowach dróg, oraz jako elementy zbiorników prostokątnych.

 

Zbiorniki owalne o szerokości od 3 do 10m i pojemności 50 do 1000m³.

Wykorzystywane jako zbiorniki dla stacji uzdatniania wody, zbiornik ppoż., retencyjne, do gromadzenia ścieków, gnojówki lub gnojowicy i inne.

 

Mury oporowe typu L:

 1. Długość muru od 1 do 6 metrów.
 2. Dysponujemy 4 formami. Długość każdej wynosi 6 metrów. Można ich użyć 1 raz lub 2 razy na dobę co daje maksymalnie 48 mb/dobę.
 3. Dokumentację dostarczamy wraz z wyrobem
 4. Zastosowanie:
 • zbiorniki wodne i ich obrzeża
 • Baseny
 • Pionowe podtrzymanie skarpy
 • Silosy na kiszonkę
 • Magazyn na kruszywa (węgiel, materiały sypkie oraz płynne)
 • Mury do płyt obornikowych

Mury oporowe typu T:

 1. Dysponujemy dwoma formami o długości 6 metrów. Wysokość 1,5 metrów.
 2. Specyfikacja podobna jak w murach oporowych typu L.

Jeśli klient chciałby mury w większej liczbie i inne niż obecnie posiadamy to jesteśmy w stanie wykonać formy w ciągu miesiąca i rozpocząć wykonanie danego zadania włącznie z dostarczeniem projektu na mury.

 

Zbiorniki prostokątne:

 • Zbiorniki zakryte z płyt płaskich

Budowane w całości z elementów prefabrykowanych w pojemnościach od 27,8m³ do 73,8m³

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Zbiorniki odkryte ze ścian typu „Ocean”.

Produkowane w pojemnościach od 66m³ do 1600m³

 • Zbiorniki zakryte żelbetową płytą lekką z elementów typ „T

z płyta denną wylewaną na budowie. Przystosowane wyłącznie do częściowego zagłębienia. Produkowane w pojemnościach: 45m³ do 270m³

 

Wykonujemy również prefabrykaty w oparciu o własne szalunki nastawne.
Prefabrykaty mogą mieć dowolne parametry wskazane przez Inwestora.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Prefabrykowane zbiorniki eliptyczne

Pojemności 30 – 800 m3

• Dostępne również pojemności i wymiary inne niż w zestawieniu.
• Wykonanie naziemne i podziemne.
• Zależnie od rozmiarów może być konieczne wzmocnienie stropu podporami wewnątrz zbiornika.

 

 • Prefabrykowane modułowe retencyjne zbiorniki żelbetowe ze stropem łukowym

Pojemności od 19,4 m3

• Wykonanie naziemne i podziemne
• Łączenie modułów pozwala uzyskać duże pojemności zbiorników
• Prefabrykacja oraz konstrukcja modułowa znacznie skracają czas i zmniejszają koszty

 

 • Prefabrykowane modułowe retencyjne zbiorniki żelbetowe

Pojemności od 20 m3

• Łączenie modułów pozwala uzyskać duże pojemności zbiorników
• Możliwa prefabrykacja na miejscu budowy (znaczne skrócenie czasu i zmniejszenie kosztów)
• Wykonanie naziemne i podziemne
• Różne konfiguracje zbiorników
• Możliwość dostosowania wymiarów i pojemności zbiornika do wymagań