Obiekty Cylindryczne

  • Domki okrągłe o przekroju poziomym koła (typu grzyb)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Wiaty przystankowe (na bazie prefabrykatów żelbetowych).